Vyjádření klubu k aktuální situaci

​Vážení rodiče, hráči a příznivci karvinského hokeje. Nejsme zastánci, aby se jakýkoliv problém řešil přes media či sociální sítě. Z důvodu koronavirové krize se nemůžeme osobně potkat, proto využíváme tento způsob sdělení. Chtěli bychom reagovat na dezinformace o karvinském hokeji, které se v poslední době objevují na sociálních sítích, či jsou prezentovány na schůzkách bez naší přítomnosti, a které se šíří mezi Vámi.

V loňském roce proběhla veřejnoprávní kontrola na přijaté dotace od Statutárního města Karviná za rok 2018. Tato kontrola zjistila porušení rozpočtové kázně a klub je povinen vrátit částku 867.000,- Kč. Není pravdou, že někdo okrádá Vaše děti. Razantně odmítáme domněnky, že peníze byly zpronevěřeny k prospěchu či zisku statutárních zástupců klubu či jiných osob. Částka za porušení rozpočtové kázně bude v nejbližších dnech Statutárnímu městu Karviná uhrazena.

Z této nepříjemné anomálie klub navrhuje opatření, která spočívají v návrhu na personální změny statutárních zástupců klubu a změnu účetního.

V krátkosti představíme činnost Sportovního klubu Karviná, kterou řada z Vás, především hráčů a rodičů, dobře zná.

Sportovní klub Karviná má dlouhodobě naplněné mládežnické soutěže od těch nejmenších - přípravky po kategorii dorostu, ženy hrají nejvyšší soutěž ČR a muži startuji v krajské lize. Celoroční tréninkový proces všech družstev probíhá v souladu s koncepcí Českého svazu ledního hokeje pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Ti jsou povinni z důvodu prolongace trenérských licencí každý rok absolvovat řadu seminářů a školení. V tréninkovém procesu mládeže zapojujeme nejnovější tréninkové trendy a postupy. Je velice nadstandartní oproti jiným klubům, že děti odtrénují až 14 tréninkových hodin týdně v rámci klubu – tréninky na velké ledové ploše, individuální tréninky na malé ledové ploše, skills tréninky, tréninky brankářů, off ice tréninky na techniku hole, tréninky v tělocvičnách (všeobecný rozvoj dovedností), kondiční plavání, judo tréninky, turistika v okolních Beskydech. Samotné tréninky jednotlivých kategorií kontroluje jednou za měsíc regionální trenér, který spadá přímo pod nejvyšší trenérsko-metodickou komisi ČSLH.

Ročně odehrajeme cca 250 mistrovských utkání. Pořádáme domácí mládežnické turnaje. Jedním z nejvýznamnějších je Turnaj o pohár primátora Statutárního města Karviná. Tento turnaj má již sedmiletou tradici a zúčastňuje se jej okolo 16 týmů ze 4 zemí. Každoročně se zúčastňujeme s našimi týmy řady tuzemských i zahraničních turnajů.

Pořádáme letní příměstské hokejové tábory, soustředění, hokejové akce“ Týden hokeje“, „Bruslicí školka“. Mimo kvalitní tréninkový proces a ostatní sportovní aktivity, představujeme dětem hokejové osobností, hráče NHL, reprezentanty ČR, odchovance karvinského hokeje. Těchto hokejových akcí se v minulosti zúčastnili mimo jiné Miroslav Fryčer, Ernest Bokroš, Roman Szturc, Daniel Kurovský, Vladimír Vůjtek, Radek Faksa, Petr Mrázek či David Moravec.

Výše uvedené aktivity bychom nebyli schopni realizovat a naplňovat bez podpory Statutárního města Karviná. Za tuto pomoc je nutné všem zástupcům města obrovsky poděkovat.

Klub úzce spolupracuje se základní školou ZŠ Prameny. Snažíme se tvořit sportovní třídy již od těch nejmladších a tréninky jsou propojené s rozvrhy jednotlivých tříd. Příklad z praxe: Rodič ráno odvede dítě do školy. Po školní výuce a obědě je dětem zajištěn převoz na tréninky na zimní stadión. Zde dítě stráví průměrně 2 tréninkové hodiny a následně provede hygienu. Kolem 15. až 16. hodiny si přichází rodič pro dítě, které má již za sebou školní výuku, sportování i hygienu. Šetříme tím rodičům spoustu drahocenného času, který následně mohou věnovat dětem. U starších dětí to funguje obdobně, jen například mají trénink v ranních hodinách a následně je trenéři odváží do školy. Ti ještě starší se na tréninky vrací i odpoledne na druhé fáze tréninků.

V posledních čtyřech letech je evidentní nárůst nejmenších zájemců o lední hokej. A to i díky našemu projektu „Bruslící školka“. Akce probíhá od září do března v dopoledních hodinách, kdy mateřským školám zajišťujeme přepravu, náklady na pronájem ledové plochy, brusle, přilby, odborný dozor. Speciálně pro tuto akci jsme nechali vyrobit barevné molitanové pomůcky. Tohoto projektu se každoročně zúčastňuje více jak 300 předškoláků z většiny mateřských škol Statutárního města Karviná.

Našim cílem je, udělat hokej dostupný všem dětem, aby z nich vyrostli slušně vychovaní lidé, kterým se sportování stane každodenní rutinou. Aby uměli vyhrávat a přijímat porážky, které jim nejen sport, ale i život přinese.

Tuto charakteristiku klubu jsme prezentovali i na jednáních s panem Kytkou, který o karvinskou mládež nikdy nejevil zájem a takového fungování klubu si není vědom. Přišel s návrhem založení nového klubu – Hokejový klub Karviná 2020. Z jeho strany nebyla představena kompetentní koncepce rozvoje ledního hokeje v Karviné, jen požadavek, abychom mu převedli hráče, soutěže a že on to bude dělat lépe. Dělat tak, že sníží počty tréninkových jednotek, že se sportovní akce budou pořádat v jiných klubech, že družstvo přípravky nepotřebuje šatnu, že družstvo dorostu bude „dáno“ na hostování do Českého Těšína, že ještě neví, na které škole budou sportovní třídy, protože ze ZŠ Prameny je dopravovat nebude, jelikož dopravu na trénink by si měli zajišťovat rodiče? Toto nejsou kroky, které by navazovaly na námi počatou práci v posledních letech, a proto jsou jednání s panem Kytkou ukončena. SK Karviná je po sportovní stránce fungující klub s bohatou historií, který se díky své koncepci a dalším připravovaným projektům stále rozvíjí.

Tyto skutečnosti asi nepadly na jeho jednáních s rodiči hráčů SK Karviná. Nikdy bychom se nesnížili k tomu, abychom pořádali schůzi s rodiči jiného klubu. Zřejmě také nepadly skutečnosti, že jsou naši rodiče nabádání, aby jejich děti bojkotovali tréninky, aby rušili členství v daném klubu. Tato „politika“ má za úkol rozvrátit současný hokejový klub.

Jsme přesvědčeni, že naprostá většina rodičů je si vědoma kvalit klubu a sami vědí nejlépe, co všechno se pro jejich děti dělá. Je zarážející, že v roce 2021 je hrstka rodičů přesvědčena klamným názorem, že jejich děti v roce 2018 byly o něco okradeny. Na každoročních schůzkách s rodiči, včetně roku 2018, byli ti stejní rodiče se vším naprosto spokojeni.

Opakujeme, jsme připraveni na personální změny ve vedení klubu za porušení rozpočtové kázně, ale je třeba mít na vědomí, že po sportovní stránce klub nepochybil.

O dalších krocích bude klub informovat.

Vedení Sportovního klubu Karviná