Staň    se    Býkem broušení    bruslí Rozpis    ledu Letní   příprava   2021

Členské příspěvky

Výše oddílových příspěvků

Kategorie

Měsíční částka

Měsíční částka

(žák ZŠ Prameny)

Měsíční částka (mladší sourozenec)

Přípravka

300,- Kč

300,- Kč

150,- Kč

1., 2. hokejová třída

500,- Kč

300,- Kč

300,- Kč

3., 4., 5. hokejová třída

800,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

Mladší žáci

800,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

Starší žáci

800,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

Dorostenci

800,- Kč

500,- Kč

400,- Kč

Junioři

800,- Kč


400,- Kč

 • V případě, že rodič nebo hráč získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě
  • v minimální výši 10.000,-Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny oddílové příspěvky v plné výši
  • v minimální výši 5.000,-Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny oddílové příspěvky ve výši 50%

Klub zabezpečí

 • Pronájmy sportovišť na celoroční tréninkový proces
 • Soutěžní a přípravná utkání (včetně dopravy) a sportovní přípravu vedenou kvalifikovanými trenéry
 • Zabezpečí zdravotní službu na každé utkání pořádané klubem
 • Úhradu nákladů spojených s výkonem funkcí rozhodčích a pomocných funkcí pro řízení utkání
 • Hokejovou výstroj, dle možnosti klubu

Způsob platby

 • Oddílové příspěvky jsou hrazeny 12 měsíců v roce
 • V pravidelných měsíčních splátkách do 25. dne v měsíci nebo kvartálně, vždy do 25. dne prvního měsíce daného kvartálu
 • Převodem na účet u České spořitelny a. s.: 1721 499 379/0800
 • Variabilní symbol = rodné číslo hráče bez lomítka
 • Vždy ve zprávě pro příjemce uvést: období platby + příjmení, jméno a rok narození hráče

(např. 06/2019 Novák Karel 2005)

Ostatní

 • Platby hotově nejsou možné
 • Dojíždějící hráči (nad 15 km v jednom směru) mají 50% slevu z celkové částky příspěvků
 • Klub na požádání vystaví fakturu na platbu oddílových příspěvků
 • Klub na požádání vystaví potvrzení o zaplacení oddílových příspěvků pro potřeby poskytnutí příspěvků pro zdravotní pojišťovny